100 cụm từ Collocations thông dụng nhất trong Tiếng Anh

Super Admin

Các cụm từ cố định (Collocations) với các động từ thường gặp
Các bạn có thể xem thêm 100+ cụm từ cố định thông dụng nhất trong Tiếng Anh tại đây nha ❤ https://bitly.com.vn/qdrv9n
Chúc các bạn học vui!


...