101 bài mẫu IELTS Writing task 1 2 band cao

Super Admin

? Cuốn sách này cung cấp cho các bạn 101 bài mẫu với writing cả task 1 và task 2 chất lượng với sự phân tích cực kì tỉ mỉ, kỹ càng.
? Cuốn sách được thiết kế với mục đích nhằm giúp các bạn chuẩn bị dự thi IELTS có thể cải thiện kĩ năng Writing của mình.


...