128 cách nói từ Very SANG XỊN MỊN trong tiếng Anh

Super Admin

 
? Chán nản lắm với cách nói “very good” hay “very fast” rồi phải không sĩ tử IELTS ơi ? Tham khảo ngay 128 cách diễn đạt khác của từ “very” để ngay lập tức tăng điểm Lexical Resource trong IELTS Speaking nhaaa.
Những cách nói này sẽ làm cho phần thi Speaking của chúng mình xịn hơn, tạo cho giám khảo cảm giác rằng chúng mình thật sự "xịn xò". Ví dụ ngay nhé:
“??? ???? ?? ???? ???????”, đổi ngay thành “??? ???? ?? ????????”. Nghe “chanh xả" hơn hẳn đúng không nào ?
Tham khảo và luyện tập để rinh ngay về 7.0+ speaking nhé!
❤️ Chúc các bạn học tốt ❤️


...