5 tips dành cho IELTS Speaking part 1

null

Mặc dù part 1 chỉ là những câu hỏi về cá nhân hay sở thích hay những câu hỏi đơn giản, nhưng các bạn cũng không nên xem nhẹ phần này nhe. Giám khảo đánh giá khả năng của bạn ngay bắt đầu từ khi bạn mở miệng nói đó, nên là part 1 này đừng trả lời cụt lủn quá nhe. Hãy áp dụng 5 tips dưới đây để gây ấn tượng với giám khảo ngay từ part 1 nhe! Chúc các bạn thành công!

1. SỬ DỤNG CÁC TỪ NỐI (CONNECTOR) ĐỂ CẢI THIỆN FLUENCY (ĐỘ TRÔI CHẢY)

1 hoặc 2 từ nối (connector) có thể cải thiện mức độ trôi chảy trong khi nói của bạn. Bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn về mô tả tiêu chí chấm điểm Speaking theo từng band điểm, trong đó có tiêu chí Fluency (độ trôi chảy). Độ trôi chảy bảo gồm sự ngập ngừng (VD: errrm!) và cả sự logic của ý mà bạn muốn nói. Và sự logic ấy thì được hình thành nên nhờ những từ nối (connector).
Connector rất rất phổ biến như là “and”, “also”, “but”, “in the first place”. Một vài từ nối thông dụng dùng cho các mục đích khác nhau các bạn xem ở ảnh dưới nhe ❤
VD: Do you think it’s important for friends to laugh together?
To my mind, it’s extremely important because it helps us to chill out. I haven’t been going out with my friends much lately. But when we do go out together, we absolutely love to crack a few jokes. On top of that, I just think laughing is a great way to stay healthy and positive.

2. SỬ DỤNG MỘT VÀI CẤU TRÚC NGỮ PHÁP PHỨC TẠP

Để đạt được band 7, thì bạn phải sử dụng một vài cấu trúc ngữ pháp phức trong phần trả lời của mình. Cấu trúc ngữ pháp phức được chia làm 2 mảng. Mảng 1 là về mệnh đề câu (mệnh đề phụ thuộc hoặc mệnh đề không phụ thuộc, mệnh đề quan hệ). Mảng 2 là về các thì được sử dụng, những thì đơn giản như là hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì tương lai. Những thì phức tạp mà chúng ta có thể sử dụng như là hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, câu điều kiện. Việc sử dụng các câu phức hay các thì phức tạp giúp bạn thể hiện được một vốn ngữ pháp rộng, nhất là khi bạn dùng chúng một cách chính xác.
Trong part 1, khi giới thiệu bản thân, một trong những thì mà sử dụng hiệu quả nhất là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
VD: Where do you live?
Thay vì nói: I live in Vietnam.
Hãy nói: I live in Vietnam. I have been living here since I was born.

3. SỬ DỤNG IDIOMATIC EXPRESSIONS

Idiomatic expressions là phương thức biểu đạt dùng những cụm từ tượng hình nhằm mục đích diễn tả cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm của người nói
Để đạt được band 6 hay band 7, bạn phải sử dụng được một vài idiomatic expressions. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, chúng ta nên dùng bao nhiêu idiom expressions là hợp lý?
Đừng dùng idiomatic expressions cho mọi câu trả lời. Như vậy sẽ rất không tự nhiên. Bạn nên dùng 1 hoặc 2 idiomatic expressions cho cả phần trả lời part 1 thôi nhe. Hoặc bạn có thể nghe theo tổ tiên mách bảo, khi nào tổ tiên bảo dùng thì hãy cứ dùng thôi ))))
VD: Does your hometown have any beautiful scenery?
Indeed it does. As a matter of fact, recently, I have been visiting some of the mountains near my hometown and they are second to none. I mean they pull in a huge number of tourists, and you can see why, because the views are outstanding.
Second to none: the very best
To pull in: to attract

4. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA

Việc sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa không chỉ làm bài nói của bạn thú vị hơn mà còn “show off” được bạn có vốn từ rộng. hehe
Thay vì nói: I like reading
Bạn có thể nói: I am fond of reading
I am really into reading
I am one for reading
VD: Do you like going to the zoo?
To tell you the truth, I am not really into zoos. Actually, I’ve been thinking about this a lot recently, and I get that zoos can be educational, but I don’t think it’s fair to keep wild animals cooped up in small cages. They should be out in the wild

5. THÊM TRẠNG TỪ CHO CÂU

Những người học tiếng anh sử dụng rất ít trạng từ, nhưng người bản địa khi nói lại dùng trạng từ trong câu nói của họ nhiều vô kể. Trạng từ sẽ giúp phần nói của bạn nghe tự nhiên hơn, tăng mức độ trôi chảy và "show off" được vốn từ vựng của mình.
Thay vì nói: really
Bạn có thể dùng các trạng từ sau để thay thế: absolutely, totally, completely, extremely
Tương tự, thay vì dùng "quite" , bạn có thể dùng "somewhat", "fairly", "rather"
VD: Have you ever been to an art gallery?
To be honest, I’ve been visiting quite a few art galleries because I’m a bit of an art buff. I went to a modern art exhibition last week and I was completely bowled over by the paintings, they were totally out of this world.


...