6 cấu trúc hữu ích dành cho IELTS Writing - Band 7

Super Admin

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn đạt được IELTS band 7.0 trở lên trong IELTS Speaking và Writing là sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ ở mức độ cao để gây ấn tượng ngay với giám khảo IELTS của bạn. Điều cần thiết là học cách diễn đạt ý kiến ​​đối lập một cách chặt chẽ và rõ ràng. Hôm nay, IELTS LINGO sẽ giới thiệu đến các bạn 6 Cấu Trúc Hữu Ích Dành Cho IELTS WRITING. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
1. IT IS + ADJ. + THAT + [STATEMENT] /IT IS + ADV. + ADJ. + THAT + [STATEMENT]
Có một số cách bạn có thể sử dụng trạng từ và tính từ trong cấu trúc câu này. Sử dụng mẫu câu này khi nêu một sự việc hoặc một ý tưởng. Dưới đây là một số câu ví dụ:
It is indisputable that the Internet plays an essential role in people’s lives today.
It is widely acknowledged that modern technology makes our world more connected and more entertaining than ever before.
It is commonly believed that education offers us more opportunities to achieve higher salaries and better quality of life.
2. THERE IS NO DOUBT/THERE IS NO DENYING THAT …
Mẫu câu này là một cách khác để diễn đạt một sự việc hoặc một ý tưởng. Đây là hai câu ví dụ:
There is no doubt that the government is responsible for the safety of citizens.
There is no denying that the accommodation problem is getting worse in big cities.
3. AN INCREASING/GROWING NUMBER OF …
Cấu trúc câu này có thể được sử dụng để ghi nhận một xu hướng nhất định (tăng hoặc giảm). Đây là một câu ví dụ:
An increasing number of parents realize that their children need more privacy.
A growing number of children prefer to spend their free time indoors.
4. THE REASON WHY… IS THAT…
Mẫu câu này là một cách tuyệt vời để minh họa nguyên nhân và kết quả, và nó dùng để thay thế cho việc sử dụng từ “because” lặp đi lặp lại.
The reason why people feel more stressed nowadays is that they live in a more competitive society, which requires them to work much harder than before to achieve the same results.
5. THERE IS A HOT DEBATE OVER…
Bạn có thể sử dụng mẫu câu này để giới thiệu một chủ đề gây tranh cãi hoặc một hiện tượng trong đoạn đầu tiên của bài Essay. Đây là một ví dụ:
There is a hot debate over whether women should have the same roles as men in the army.
6. THE + COMPARATIVE ADJ./ADV. +…, THE COMPARATIVE ADJ./ADV. + …
Đây là một mẫu câu hữu ích để thể hiện mối quan hệ giữa hai sự vật hoặc diễn đạt hai ý tưởng tương quan với nhau.
The older you get, the more experienced you are.
 
Cre: Helland Pham


...