Bài mẫu IELTS writing band 7 chấm 5 chủ đề development

Super Admin

Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mems một bài Writing Task 2 khác, đó là về chủ đề Development.
Đây là một chủ đề khá hay và rất đáng để tham khảo.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...