Bài mẫu IELTS writing band 7 chủ đề teenager

Super Admin

Hôm nay sẽ tiếp tục là bài mẫu Writing Task 2, đó là về Teenager.
Đây cũng là một chủ đề hay và đáng để tham khảo.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...