Bài mẫu IELTS writing chủ đề country

Super Admin

Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mems bài mẫu Writing Task 2, về chủ đề Country.
Đây là một chủ đề khá hay và đáng để tham khảo.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...