Bài mẫu IELTS writing chủ đề future

Super Admin

Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mems một bài mẫu Writing Task 2 khác, đó là về chủ đề Future.
Đây là một chủ đề cũng khá hay và đáng để tham khảo.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...