Bài mẫu IELTS writing chủ đề health

Super Admin

Hôm nay mình sẽ gửi tới mems một bài mẫu Writing Task 2 khác, đó là về Health.
Đây là một chủ đề cũng khá hay và rất phổ biến hiện nay.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...