Bài mẫu IELTS writing chủ đề resource

Super Admin

Hôm nay mình sẽ gửi tới mems về bài mẫu Writing Task 2 khác, đó là về Resource.
Đây là một chủ đề cũng khá hay và phổ biến hiện nay.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...