Bài mẫu Writing band 7 chủ đề education

Super Admin

Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi cho mems về bài mẫu Writing Task 2, đó là về chủ đề Education.
Đây cũng là một chủ đề khá phổ biến hiện nay.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...