BÀI MẪU WRITING BAND 7 CHỦ ĐỀ GOVERNMENT

Super Admin

Hôm nay mình sẽ gửi tới mems bài mẫu Writing Task 2, đó là về chủ đề Government.
Đây là một chủ đề cũng khá hay và phổ biến hiện nay.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :>


...