Bài mẫu writing band 7 chủ đề history

Super Admin

Hôm nay mình sẽ gửi tới mems về bài mẫu Writing Task 2 về chủ đề History, một chủ đề cũng khá hay và đáng để tham khảo.
Mems lưu về và coi kỹ nhé :3


...