Bài mẫu writing band 7 chủ đề school

Super Admin

Hôm nay mình sẽ gửi tới mems một bài mẫu Writing Task 2, đó là về chủ đề School.
Đây là một chủ đề khá hay và khá phổ biến hiện nay.
Mems lưu về và tham khảo nhé ^^


...