Bài viết mẫu writing IELTS band 7 chủ đề city

Super Admin

Hôm nay mình gửi đến các bạn một bài viết mẫu Writing Task 2 chủ đề về THÀNH PHỐ.
Chủ đề này đang cực HOT trong thời gian qua với khá nhiều bài thi liên quan xuất hiện trong Task 2 W.
Bài viết đã được dịch nghĩa chi tiết + Đính kèm từ vựng đáng chú ý trong chủ đề này.
LƯU VỀ TƯỜNG để xem mỗi ngày nhé mems ^^


...