BÀI VIẾT MẪU WRITING IELTS BAND 7 CHỦ ĐỀ LIFESTYLE

Super Admin

Hôm nay mình gửi đến các bạn một bài viết mẫu Writing Task 2 chủ đề về LỐI SỐNG
Bài viết đã được dịch nghĩa chi tiết + Đính kèm từ vựng đáng chú ý trong chủ đề này.
LƯU VỀ TƯỜNG để xem mỗi ngày nhé mems ^^


...