Bộ tài liệu Nghe - Chép chính tả tiếng Anh cho mọi level

Super Admin

NGHE - CHÉP CHÍNH TẢ TỪ 0.00
UPDATE: Link tải - http://bit.ly/NghechepchinhtabasicNEW
Mình đã soạn rất nhiều tài liệu cho các bạn nghe - chép chính tả các level khác nhau, nhưng có một level mà làm mãi vẫn chưa hài lòng đó là 0.00. Với những bạn có thể chưa học tiếng Anh bao giờ, hoặc đã bỏ bẵng 5 - 10 năm thì gần như nguồn nghe nào cũng khó, cũng dễ nản, nên thực sự rất khó làm. Lần này, mình đã thử trộn 2 nguồn đó là Listen-a-minute (các bài ngắn một phút) và Lyrics-training (nghe chép lời bài hát) thành bộ nghe - chép mới với tiêu chí GỌN NHẸ, DỄ NGHE, NHIỀU HỨNG KHỞI. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn yếu đột phá với kỹ năng khó nhằn này!
Giá của tài liệu này là: 1 comment XP
Mình sẽ update ngay tại post này trong 24h nha!

BONUS: Nghe chép chính tả Advanced: https://bit.ly/nghechepAdvanced
Nghe chép chính tả bộ Cambridge: https://bit.ly/NghechepboCambridge


...