Các Idioms hay dùng cho IELTS Speaking

Super Admin

Nếu mọi người học kĩ, những idioms này hoàn toàn có thể được áp dụng và tăng điểm vể lexical resource.
 
 1. Break a leg = good luck: chúc may mắn
 2. Scratch one's back and I'll scratch yours: có qua có lại mới toại lòng nhau (bạn giúp mình thì mình giúp lại bạn)
 3. Hit the nail on the head: nói trúng phóc (điều người khác định nói)
 4. A splitting headache = a severe headache: đau đầu như búa bổ
 5. Make one’s blood boil: làm ai sôi máu, giận dữ
 6. Pay through the nose = to pay too much for st: trả giá quá đắt cho cái gì
 7. By the skin of one’s teeth: sát sao, suýt nữa thì (vừa đủ để làm gì)
  He escaped from the secret police by the skin of his teeth. (suýt nữa thì bị bắt, nhưng vẫn đủ để chạy thoát)
 8. Pull one’s leg: chọc tức ai
 9. Fight tooth and claw/nail: đánh nhau dữ dội, cấu xé nhau
 10. Not bat an eye = not to show any shock or surprise: không tỏ ra ngạc nhiên hay sốc, bình thản
Các bạn muốn nhiều tài liệu hay thì inbox cho page nha
----------------------
? YES IELTS 8.5 Online Course
? Tìm hiểu thêm : www.yesielts.net
? Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5
? ieltsnhuy@gmail.com


...