...

Tiếng anh cho người đi làm

Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm gặp khách hàng. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành. Cách sử dụng văn phong phù hợp trong công việc.