Cấu Trúc Bài Thi Viết IELTS Writing

Super Admin

 

Phần Writing của bài thi IELTS luôn là phần thi được đánh giá là khó nhất trong 4 kỹ năng. Hôm nay, mình xin giới thiệu sơ lược cho các bạn về cấu trúc bài thi IELTS Writing Academic nhé.
Bài thi Writing sẽ chia làm 2 phần:
Task 1: Miêu tả biểu đồ, quá trình, hình vẽ ...
Task 2: Viết một bài luận.

Thời gian cho cả 2 phần thi: 60 phút

TASK 1:

Phần này bạn nên dành thời gian 20 phút để hoàn tất. Trong phần đầu tiên , bạn sẽ cần để mô tả, tóm tắt hoặc giải thích một đồ thị , biểu đồ hoặc quá trình . Đây là một câu hỏi ví dụ:
The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.
 
Dịch nghĩa:
Biểu đồ dưới đây cho thấy GDP của Anh từ 1992-200. Hãy tóm tắt thông tin và đưa ra các ý chính cũng như so sánh khi cần.
Viết ít nhất 150 từ.
 
Bạn sẽ phải mô tả biểu đồ này ít nhất 150 từ . Trong phần này của bài kiểm tra , bạn cũng có thể nhận được yêu cầu mộ tả đồ thị , một biểu đồ hình tròn , một quá trình, một bảng, hoặc một bản đồ.

Task 2:

Phần này là 1 bài tiểu luận. Bạn sẽ câu trả lời mà đề thi đưa ra cũng với các luận điểm, lí do tại sao, ví dụ minh họa cho câu trả lời của bạn.
?
Phần này 40 phút. Dưới đây là một ví dụ về một câu hỏi:
The dangers and complexities of the modern world have made the mobile phone an absolute necessity for children. To what extent do you agree or disagree?
Write at least 250 words.
Dịch nghĩa:
Sự nguy hiểm và phức tạp của thế giới hiện tại khiến điện thoại di động thành một vật vô cùng cần thiết với trẻ nhỏ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?
Viết ít nhất 250 từ.
Trên đây là các đặc điểm cơ bản nhất của bài thi IELTS - Academic. Hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn có cái nhìn bao quát nhất về phần thi Viết IELTS.
Nếu các bạn muốn mình có thêm các BÀI HƯỚNG DẪN VIẾT WRITING cho từng đề thi IELTS trong năm 2020 này thì có thể Comment bên dưới để mình ra mát sớm nhất nhé ^^


...