Chia sẻ bảng từ vựng IELTS

Super Admin

?Cải thiện khả năng đọc hiểu, thêm vốn từ cho những bạn nào còn đang gặp phải vấn đề “từ vựng”. ?Tiết kiệm thời gian tra từ, phiên bản Anh-Việt được cập nhật đầy đủ.
?Những bạn, a/c nào đang thực sự cần thì “ib” nhé. Thanks for your attention!


...