CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC READING IELTS

Super Admin

?Ui, sốc quá các bác ạ. Em vừa tìm được chân lý luyện bài đọc cho mình. Đó là luyện đọc báo song ngữ á. Chắc nó cũ với các bác rồi, nhưng là mới với e đó. Chả là trước kia cũng có biết về cái này, nhưng tìm báo song ngữ trên các website thì không có, mà đọc báo nước ngoài không thì nhiều từ không biết. Mà qua trọng nhất là nó bị mất thời gian với cả e ko bt nguồn báo nào uy tín để đọc.
?Tuy nhiên, ăn ở tốt được ông trời độ chỉ đường dẫn lối cho e bt đến con app đọc báo song ngữ Easy English News. Đại khái trên app này có nhieeuf tin tức mới luôn đc cập nhật theo ngày, và có tự động note ra những cụm từ khó - hay, hoặc ko bt từ nào ấn vào nó là ra giải thích nghĩa chi tiết lun á.
Đây, một số từ vựng, cụm từ em note ra từ một bài báo trên app nè. Dưới là ảnh cho m ng tham khảo nhaaa!!!.
- The heavens: the sky
- On horseback ? sitting on a horse
- Reflect(ed) (V) to show the imaage of something on a surface
- Gloom ? a feeling of sadness
- illness ? a condition of being unhealthy in your body or mind
- Branch (es) ? a part of a tree that grows out from the trunk
- Decay(ing) (v) to be slowly destroyed by natural processes
- Lip(s) ? either one of the two soft parts the surround the mouth.


...