Có từ vựng, bạn chưa chắc đã hiểu thực sự nội dung bài đọc IELTS!

Super Admin

CÓ TỪ VỰNG, BẠN CHƯA CHẮC ĐÃ HIỂU THỰC SỰ NỘI DUNG BÀI ĐỌC!
Chào các bạn,

Nếu các bạn đang học từ vựng từ cuốn “Boost your vocabulary” của team mình thì đừng quên học thêm cuốn “Boost your comprehension” - “người anh em thân thiết” của Boost your vocabulary để hiểu thực sự bài đọc nhé.

Bới đây là cuốn sách mà thầy Đinh Thắng và team A&M đã kỳ công dành nhiều thời gian nhất để biên soạn. Nếu như cuốn Boost your vocabulary giúp các bạn học từ vựng nhanh hơn thì cuốn Boost your comprehension này là mảnh ghép còn lại: giúp các bạn THỰC SỰ HIỂU BÀI ĐỌC. Như vậy, sẽ giảm bớt tình trạng nhức nhối mà ai học tiếng Anh cũng từng gặp: từ nào cũng biết mà câu thì nghĩa không hiểu.
Dưới đây mình xin trích dẫn 1 ví dụ phân tích câu khó trong cuốn sách này:
1. Original sentence = Câu gốc được nhóm làm sách chọn lựa trong bài đọc để phân tích và giải nghĩa
By the year 2050, nearly 80% of the Earth’s population(chủ ngữ) will live (động từ chính) in urban centres. Applying (động từ phụ) the most conservative estimates to current demographic trends, the human population (chủ ngữ) will increase (động từ chính) by about three billion people by then.
2. Complete sentence =Diễn giải lại câu đầy đủ nhất bao gồm những phần đã được người viết lược đi nhằm giúp người đọc hiểu đầy đủ nhất dụng ý của người viết hay chủ thể được nói đến trong câu
Nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres by the year 2050. The human population will increase by about three billion people by then (if we) apply the most conservative estimates to current demographic trends.
3. Summary =Tóm lược ý chính của câu sao cho ngắn gọn nhất với cấu trúc và từ ngữ đơn giản, dễ hiểu)
Nearly 80% of people on Earth will live in urban centres by the year 2050. The human population will at least increase by about three billion people by then according to the study of population.
4. Explanation in Vietnamese =Dịch nghĩa câu gốc sang tiếng Việt
Tính đến năm 2050, gần 80% dân số Trái Đất sẽ sinh sống ở những trung tâm đô thị.
Nếu áp dụng cách ước tính thận trọng nhất vào xu hướng nhân khẩu học hiện tại, dân số thế giới sẽ tăng khoảng 3 tỷ người cho đến lúc đó.
—-------------------
Vì quá kỳ công để xây dựng lên, nên cuốn sách này bên mình hiện tại mới có một phiên bản duy nhất là cuốn Boost your comprehension Cambridge IELTS 11. Nếu bạn nào cần thì để lại email phía dưới mình gửi sách cho nhé. À đừng quên cho mình 1 like động viên nhaaa ?


...