Đề BC - 22-02-2022 - Toà nhà Viettel quận 10 - tpHCM

Super Admin

Listening:

Part 1 – Table Completion - cuộc nói chuyện giữa 2 người 1 nam và 1 nữ, 1 ông đi tìm nhà để.

Part 2

- 1c Multiple Choice ở đầu – hỏi về việc tới cái island đó ở thời điểm hiện tại bằng phương tiện gì.

- 4c Matching Features

- 5c Sentence Completion:

Part 3:

?. 10 câu multiple choices. 6 câu chọn 1 trong 3, 4 câu cuối là chọn 2 trong 5 choices. Bài này nguyên cả bài nó nói về 2 đứa học sinh thảo luận về 1 cái đề tài liên quan tới chương trình học trên trường của tụi nó.

Part 4

- 5c Multiple Choices ở đầu tiếp :)). 5 câu Table Completions ở cuối (hơn thế nữa là điền 2 WORDS không phải 1 WORD :)). 5c đầu thì là 1 bà giáo sư bả nói solo 1 mình về cái việc tại sao bả lại nguyên cứu về cái project này, cái điểm bả thích về cái project này là gì, ở project này có cái gì… Ở 5 câu table completion thì chủ yếu nói về những animals trong cái project đó mang lợi gì tới con người. Người ta nghiên cứu cái project này ở những chỗ nào.

Reading:

Part 1: ~5c T/F/NG + ~5c Table Completions.

(bài này nó nói về các đặc điểm của các bộ lạc (tribes) khác nhau, cách nó làm, điều hành, giai cấp…)
Gần giống đề RAT3T3S1: https://ieltsonlinetests.com/ielts-recent-mock-tests-volume-3-reading-practice-test-3

Part 2: 6c Matching Names (9 hay 10 Names + Tên các organizations được cho) + 4c T/F/NG.

(bài này nói về nghiên cứu về smog do air polluion gây ra, tỉ lệ người tử vong giữa các thời kì khác nhau, bên cạnh đó trong bài đưa ra những nghiên cứu của governments, scientists, some individuals, some other organizations…)

Part 3 ~5c Matching Information + ~5c Summary Completion.

(mạch bài này như thế này: Bài sẽ nói về (đoạn 1 - cái achievement của ông A, ở đoạn 2 ngta nói: tuy ông A được như vậy, nhưng ổng không phải người đầu tiên phát minh ra cái đó, mà là ông B. Ở những đoạn tiếp theo là những details của ông B, educational background của ông B -> ups and downs ông B trải qua -> cách ông B làm sao có thể nghiên cứu được cái đó -> những comments của những nhà khoả học khác lên cái exploration của ông B -> đoạn cuối là ngừoi ta tôn vinh ông B ngang bằng với những ông modern scientists thời bấy giờ)

Speaking:

Part 1:

Hometown:

- Where is your hometown?

- Do you think your hometown is a good place to grow children?

- Do you think you will still live in this country in the future?

Handwriting:

- On which occasions you will write by hand?

- Which do you prefer, handwriting or typing?

- What is the difference between handwriting and typing?

- In the past, did you use handwriting a lot?

(

Part 2:

Descibe a time when you felt proud of a family member.

Part 3:

1. On which occasions would adults be proud of themselves.

2. Has it always been the same or did people value different things in the past?

3. What is the negative effect on people who are too confident?

4. What is a negative effect on society if people are more materialistic?

Writing:

1. Task 1: 2 graphs + 1 chart (dạng mix biểu đồ)

Graph 1: 1 đường biểu đồ gần như là chỉ đi lên của the number of heavy good vehicles (HGVs) moving goods used in the US from 199X to 2007.

Graph 2: 1 đường. The amount of fuel per gallon của HGVs ( line khá là fluctuate nhen mn)

2. Wt2 – đề: The only reason why people work hard is to earn money and there is no other reason for people to do so. To what extent do you agree or disagree?

Chúc các bạn thành công trên con đường cày IELTS của mình


...