Đề dự đoán reading IELTS May-Aug 2022

Super Admin

Gửi tặng các bạn full bộ actual test reading của quý 2 từ tháng 5 tới tháng 8 cho các bạn nào gần thi nhé. Link tải : https://drive.google.com/.../1Xr2AgCaXSjdQaP6Lu.../view...
Xem thêm các bài report thi thật 2021-2022: https://docs.google.com/.../10vUogVmMXJBfV5ySI0H6.../edit...
Các đề dự đoán trên đa số team có dịch lại từ trang ieltsonlinetests.com và https://mini-ielts.com/reading, các bạn có thể xem lại ở link excel các sheet trên nhé!
Chúc mọi người thi đạt kết quả tốt nhé.


...