ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 VỀ TIỀN ẢO CRYPTOCURRENCY

Super Admin

? IELTS Writing ngày càng xuất hiện nhiều topic mới lạ, bắt kịp với xu hướng và dòng chảy xã hội. Vì vậy, không bất ngờ cho lắm nếu một ngày đi thi, bạn được hỏi về chủ đề tiền ảo. Đây thực sự là một chủ đề CỰC KỲ KHÓ, vì chắc chắn để đạt điểm cao, các sĩ tử không chỉ cần đến một lượng kiến thức nền đủ tốt, mà còn là kho từ vựng mà chả có một quyển sách Vocab nào dạy cả.
Cùng YES IELTS tham khảo thử một sample này nha ?
? Một số từ vựng chủ đề đáng lưu ý xuất hiện trong bài như sau:
fintech: công nghệ tài chính:
regulations: quy tắc, điều lệ
cryptocurrencies: tiền ảo
blockchain: chuỗi thông tin (từ này khá khó tìm được một thuật ngữ chính xác)
volatile: thay đổi đột ngột, đặc biệt theo chiều hướng xấu
deposit: đặt cọc
depravity: hành động sa đọa
risk equation: phương trình rủi ro
Chúc các bạn học tốt ❤
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
? Cre: Nhu Y IELTS 8.5 Online Course


...