ĐỀ THI THẬT WRITING TASK 2 BAND 8 - SAMPLE

Super Admin

 
Trong bộ Ebook này mình đã phân tích chi tiết một bài mẫu Writing Task 2, chủ đề: LUCK (vận may), một trong những chủ đề đã xuất hiện trong đề thi thật năm 2020 này. Các bạn có thể Download ở link bên dưới để tham khảo về từ vựng và ideas nhé.
? Link Download:


...