Đố vui tìm từ điền vào chỗ trống

Super Admin

ĐỐ VUI: TÌM TỪ
Hi, Tớ là Tiến đây, cuối tuần thử thách 1 chút nhở, xem ai biết được nhiều từ nhất mà bắt đầu bằng "d" và kết thúc là "k" nhỉ? ?
#LangGo #quiz


...