ĐỌC WRITING BIẾT NGAY BAND 7 CHẤM 5

Super Admin

Topic: Animals
Chủ đề Animals hẳn là một chủ đề rất quen thuộc đối với các sĩ tử IELTS rồi nhỉ? Nhưng liệu bạn đã biết bài viết làm thế nào để đạt 7.5+ Writing task 2 chủ đề này hay chưa?
Dưới đây là bàimột #sample đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS được chọn lọc bởi các giáo viên uy tín của YES, hãy cùng xem qua và học hỏi nhé! ☺️☺️☺️
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESSAY PLAN✍️✍️✍️
? Introduction: refer to the task question, using paraphrasing. My own opinion – zoos are necessary for the protection of animals.
? Body Paragraph #1: why some think that zoos should be closed down for their cruelty (1) inadequate living space -> losing natural instinct (2) risk of being mistreated -> some zoos would starve the animal to encourage visitors to buy the food to feed them.
? Body Paragraph #2: why zoos are crucial in the protection of animals (1) provide basic needs :food+drink + protect them from poachers (2) medical care in the zoos + scientists can observe and study them easier
? Conclusion: while others blame zoos for their cruelty, it seems to me that endangered species are best protected in wildlife parks.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VOCAB LIST✨✨✨
- shelter (v) = foster (v): Che chở, cho chỗ ở
- heinousness ? = cruelty (n): Sự độc ác
- instinct (n): Bản năng
- insufficient (adj) = not enough: không đủ, thiếu
- cannibalism (n): sự ăn thịt đồng loại
- virtue ? = goodness (n): đức hạnh
- artificial (adj): nhân tạo
- exotic (adj) = foreign (adj): ngoại lai, đẹp kỳ lạ (“hàng độc”)
- poachers (n): người săn bắn trái phép
Chúc các bạn học tốt ?✨


...