Giải đề dự đoán Speaking quý 3 topic colors

Super Admin

Gần đây nhiều học sinh của cô Ý đi thi về có báo là giám khảo hỏi khởi động về Work and Study 1 2 câu thôi, còn lại là hỏi tận 4 5 câu về Colors. Tức tốc đội ngũ của YES IELTS phải làm ngay bộ Sample thật “màu sắc” để sĩ tử an tâm bước chân vào phòng thi.
Cùng tham khảo bộ Sample chủ đề “Colors” từ đội ngũ của YES IELTS nhé.
Chúc các bạn học tốt


...