Học nhanh nhớ kĩ bằng truyện tranh

Super Admin

Chuyên mục học từ vựng, cụm từ, câu cú dễ như ăn kẹo tới rồi đây! ? Đảm bảo xem bài này xong là bỏ túi được hàng chục từ mới mà chẳng mất sức nhiều nhé! :v
 
Từ mới cho các bạn:
How are you going?: Lời chào hỏi khi gặp ai đó, có thể hiểu như “Vẫn mạnh giỏi chứ bạn hiền?” :)))
Hey porker /ˈpɔː.kər/: “Ê thằng mập”, không khuyến khích dùng vì khá thô lỗ
Pop up (cụm động từ): nhảy ra
➡ Did you just pop-up of here?: “Mày vừa nhảy ra từ đây đấy à?”
Afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi
➡ Don't be afraid: “Đừng sợ”, dùng để trấn an ai đó
Fate /feɪt/: số phận
➡ ... to save you from your terrible fate: “… để cứu cậu thoát khỏi số phận bi thảm.”
in advance /ɪn ədˈvɑːns/: Cụm này khá hay, có nghĩa là “trước”.
➡ I will tell you in advance!: “Tớ sẽ báo cậu trước.”
Fortune teller /ˈfɔː.tʃuːn ˌtel.ər/: thầy bói
It's impossible!: “Không thể nào!” hoặc gần gũi hơn là “Tao cóc tin!” :v
 
Chúc các bạn học vui. ❤️ Nếu thấy hay và hữu ích thì bảo mình làm thêm nhá. ?


...