IELTS vocabulary - Topic society

Super Admin

??Các câu hỏi liên quan đến chủ đề Society thường xuất hiện rất phổ biến trong IELTS Writing và Speaking. Hôm nay các bạn hãy cùng YES IELTS học một số cụm từ hay để sử dụng trong topic này nha.
⚠️⚠️Các bạn lưu ý là khi học từ vựng nên ??̣? ???? ? ??̣? ??̀ ???̛̃ ??̉?? để có thể hiểu được cách sử dụng của từ vựng đó. Mục đích của việc làm này là để có thể sử dụng trong nói và viết một cách tự nhiên. Mỗi ngày chỉ cần học một vài cụm từ thôi cũng sẽ giúp cho các bạn nâng điểm Lexical Resource trong IELTS, cải thiện được tốc độ Writing đáng kể vì không phải đau đầu suy nghĩ từ vựng nữa.
Chúc các bạn học tốt nhé!??
-------------------------------------
? ? ?Cre: YES IELTS 8.5 Online Course ? ? ?


...