IELTS Writing & Speaking 2020 Review (PDF & Audio)

Zim.vn

Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing & Speaking 2020
IELTS Writing & Speaking 2020 Review là tài liệu thường niên của ZIM, được đội ngũ giảng viên luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing & Speaking trong cả năm 2020.
Nội dung chính
  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing & Speaking trong năm 2020
  • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+
  • Phân tích các từ vựng hay trong bài
  • Gợi ý hướng triển khai trả lời
  • Mở rộng chủ đề ứng dụng từ vựng và ý tưởng
Tải sách


...