IELTS Writing Task 1 - Sự khác biệt giữa Band 5 và Band 7

Super Admin

Bạn có bao giờ tự hỏi, ủa tại sao bài mình viết như thế này mà lại được điểm thấp? Bài kia điểm cao có hơn gì? Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cách phân tích thật kĩ sự khác biệt giữa một bài IELTS Writing Task 1 Band 5.0 và một bài Band 7.0 nhé!
--------------------------------------------
Cre: Nhu Y IELTS 8.5 Online Course


...