Lưu ngay bảng động từ đi với giới từ phổ biến trong tiếng Anh

Super Admin

Trong ngữ pháp tiếng anh, các động từ tiếng Anh thường gặp đi kèm với các giới từ tiếng Anh cố định. Các giới từ thường đi ngay sau động từ, trước tân ngữ và thường được gọi là giới từ độc lập. Theo sau những giới từ này thường là danh từ hoặc danh động từ.
Xem chi tiết bộ từ vựng các chuyên ngành học tại đây: https://bit.ly/3O2FegA
Chúc các ban học tốt nhé. Cảm ơn admin đã duyệt bài ạ


...