Mình có tổng hợp từ vựng tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

Super Admin

? Bạn nào quan tâm mình để link tải ở dưới cmt nhé
1 - 3000 từ phổ biến nhất trong tiếng Anh
2 - List từ và cụm từ học thuật của Oxford
3 - 750 cụm từ phổ biến nhất từ cơ bản đến nâng cao (A1-C1)
4 - List từ dành cho người mất gốc (A1-A2)
5 - List từ vựng trung cấp (B1)
6 - List từ vựng cao cấp (B2)
7 - List từ vựng cao cấp (C1)
8 - 600 từ phổ biến trong bài thi TOEIC
9 - List từ vựng Tiếng Anh thương mại
Lưu về học tăng vốn từ vựng nha ❤


...