Một số mẫu câu Speaking IELTS Band 6.5 dựa trên bài thi thật

Super Admin

Chào mọi người, Mình vừa nhận kết quả đủ chỉ tiêu đặt ra. Trong đó điểm Speaking được 6.5 và mình có thấy nhiều bạn trong group cũng hay hỏi cách để đạt S 6 hay 6.5. Mình có chút chia sẻ để bạn nào target giống mình tham khảo nha. Mấy anh chị điểm cao chót vót thì mình không dám gọi là chia sẻ kinh nghiệm rồi ạ.
Mình thuật lại các mẫu câu và cách mình triển khai ý các câu hỏi đúng như hôm mình thi thật (Mình thi computer BC HCM 24/01)
PART 1 :
  • Mình dùng các cấu trúc câu như :
I've been living.....
I've maintained this pastime since I was in high school
I used to.....
I'm passionate about.... hoặc Im absolutely keen on...
I don't know about others but personally, I.....
I find it + adj
I'm a kind of person who.....
What I enjoy most is.... hoặc The best thing about this is
I've never thought much about this situation before but from my best knowledge, I believe that.....
  • Các triển khai ý trong Part 1 :
Mình trả lời chỉ tầm 3 câu : Answer > Explain > Example/Feeling
  • Ngữ pháp :
Mình hay dùng :
  1. Relative clause (ngữ pháp về câu ghép)
  2. So sánh hồi xưa sao , giờ thì sao (ngữ pháp về thì)
  3. Từ nối (Ví dụ sau khi đưa câu trả lời, để chuyển sang câu giải thích hay ví dụ thì dùng " To be specific, Particularly, Like for instance, A telling example is,....)
  4. Dùng vài mẫu câu như là: While, However, Although
Thêm nữa là trước khi trả lời mình hay thêm các từ như là : Well, In actual fact, Generally, Certainly,..... cho nó tự nhiên thay vì nhảy vô trả lời liền.
Và khi chuyển mình hay thêm ý mình hay dùng : Moreover, Furthermore, Another good point is, Whereas, on the other hand....
Áp dụng trong bài thi thật của mình:
  1. Do you live in a house or a flat?
Well, I've been living with my family in a three-floor house located near city center. There are various rooms inside such as living room, bedroom, kitchen and so on. Among them, what I enjoy most is living room where I could spend time with my parents to watch TV and talk together.
2. What scenery can you see from window of your house?
In actual fact, My room's window is adjacent to a park so that I have many opportunities to see a lot of enjoyable activities. To be specific, in every mornings, I can see local people come there to do exercise. Especially, sometimes there is weekend market where I could take part in and purchase good items for myself.
.......
PART 2:
Đề hôm mình thì : Describe a kind of weather you like
Trả lời :
Intro : Well, I guess I could begin by saying something about what it is and my choice is summer which lasts from around May to October.
Body : There are many reasons why this is my favorable season.
First of which is that on sunny days, I feel that I have full of energy to take part in outdoor activities (main idea). For more details, I'm a kind of person who really enjoy water sports so that if the weather is hot and dry, I can take full advantage to join such activities. (supporting idea). Like for instance, in last summer, I had short vacation to one of well-known beach cities in which I experienced scuba diving, snorkeling. That was such a wonderful memory because of perfect weather to join these games. (example/feeling)
Moreover, ........ ( Mọi người cũng phát triễn ý giống idea 1 nha)
Conclusion : After all, compared to other season, summer is the best to me.
>>> Mình nhớ mình nói gần hết cái Thầy bảo "thank you, xong hỏi thêm 1 câu là "Do your family members also like this season ?"
PART 3 :
Mình nghĩ trong Part 3 , mình hay dùng cách triễn khai ý theo 1 là depends, 2 là wide range of something, 3 là various differences between them,... để có thể kéo dài câu trả lời, các cụm mình dùng :
  1. Well, if I think about this, I have to say that it really depends . Like for instance,.....( ví dụ 1 + giải thích ). Whereas, on the other hand ( ví dụ 2 +giải thích )
2. Certainly, It goes without saying that There are a wide range of... (ví dụ trong bài thi của mình : wide range of clothes related to each weather people often wear ). Thought, I suppose the most widely-used possibly is.....)
>>>>>>>>>>>>>
Target mình không cao nên trong quá trình ôn, mình không học idioms hay từ vựng gì cao siêu gì lắm đâu. Vì theo mình thấy học mấy cái mới mà ít dùng , kiểu học vẹt là vào phòng thi thì quên sạch à, nên thôi cứ học mấy cái cơ bản mà từ nhỏ giờ đã được học thì vô thi dễ nhớ hơn.
Hi vọng bài viết của mình có ích cho các bạn. Chúc mn thi đạt target nha.


...