Nâng cấp từ vựng IELTS Writing task I

Super Admin

Qua nhiều năm dạy và chấm thi IELTS, Kate nhận thấy rất nhiều bạn dù có logic tốt và viết đầy đủ theo yêu cầu của bài nhưng vẫn không lên nổi 7.0+ IELTS Writing. Điều đáng tiếc đó là do từ vựng của bạn chưa dùng các từ vựng học thuật level cao (B2, C1, C2). Task 2 thì khó hơn nhưng với task 1, để đạt 7.0 là không khó nếu như bạn hoàn thành được bài viết rõ ràng, chính xác về số liệu, nội dung kèm theo cách diễn đạt nhận xét xu hướng, số liệu "ăn điểm".
Nào, chúng ta cùng tìm hiểu một vài cách diễn đạt giúp bạn nâng điểm cho task 1 nhé.
*********************************************************
1) The graph gives information about = The chart compares the..../ The visuals reveal the comparation regarding...
2) A generally fluctuates = A is subject to overall volatility
3) A is different from others = with the exception beloging to A
4) A big increase to 80% = appreciable acceleration to 80%
5) After decreasing slightly from = after a mild decrease from
6) increase slightly = witness a slight upward trend
7) Increase slightly again = experience a slight recovery
? After that the figure is stable = followed by a period of stability
9) A has similar trends = similar patterns are evident in A
10) Different from others = contrary to the aforementioned groups
11) Rise slightly and steadily = continue a stable climb with slightly acceleration
12) Decrease slightly = undergo a mild fall
13) A is lower than B = A is dwarfed/ exceeded/ dwindled by B
14) A small number of = A mere minority of sth
15) Being four times as much as = quadrupling wth


...