Nghiên Cứu Của Cambridge Về Thời Gian Học Ielts Hiệu Quả

null

• A2: 180 - 200 giờ
 
• B1: 350 - 400 giờ
 
• B2: 500 - 600 giờ
 
• C1: 700 - 800 giờ
 
• C2: 1000 - 1400 giờ
 
ẢNH DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG TÍNH TOÁN THỜI GIAN THEO NGHIÊN CỨU CỦA CAMBRIDGE ESOL VỀ SỐ GIỜ HỌC IELTS HIỆU QUẢ, CÁC BẠN NHÌN VÀO BẢNG & SUY NGHĨ LẠI VỀ CHẶNG ĐƯỜNG IELTS PHÍA TRƯỚC RỒI SẼ TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI "MÌNH HỌC...THÁNG CÓ LÊN ĐƯỢC...BAND IELTS CỦA MÌNH KHÔNG NHÉ".
 
Nếu bạn nào luyện IELTS ở trang IOT, các bạn có thể xem lại quá trình học của mình ở link: https://ieltsonlinetests.com/account/my-dashboard để biết điểm mạnh/yếu của mình ở đâu nhé!


...