Nhớ ngay 10 từ vựng trong 1 phút

Super Admin

 Thử thách mỗi ngày nhớ 10 từ mới bằng 1 trang truyện tranh ? Đảm bảo học nhanh nhớ kĩ, đọc tới đâu nhớ tới đó luôn ?
 
Từ mới cho các bạn đây:
 • vase /vɑːz/: bình hoa
 • catch somebody red-handed: bắt quả tang ai đó đang làm gì
 • broke /brəʊk/: (dạng quá khứ của break) làm vỡ
 • apologize /əˈpɒl.ə.dʒaɪz/ (to): xin lỗi ai đó
 • get scolded: bị mắng
 • severely /sɪˈvɪə.li/: nghiêm trọng
 • punish /ˈpʌn.ɪʃ/: phạt
 • ➡ will be severely punished: bị phạt nặng
 • kneel /niːl/: quỳ gối
 • lesson /ˈles.ən/: buổi học
 • tell /tel/: kể, nói điều gì (trong trường hợp này có thể dịch là “mách” :))))
 
Chúc các bạn học vui! ❤️
 


...