Những từ vựng tiếng anh vừa là danh từ lẫn động từ

Super Admin

Hôm nay Mỗi Ngày Một Từ Vựng đem đến cho mọi người một chủ đề khá là thú vị đó nhe. Những từ vựng siêu ba phải, vừa là danh từ, vừa là động từ. Cẩn thận gây lú ạ ?
Mong admin duyệt ạ!


...