Review COMPUTER-IDP- Mạc Đĩnh Chi 03-01-2022

Super Admin

Listen: - cỡ Cam 16 nhưng nói khá nhanh
Read: - Khá dễ
Speaking
P1: - work or study
- What do you do?
- why did you choose to do that type of work?
- what are your responsibility?
- what do you like about your job?
- Holidays
+ what do you do on your holidays?
+ Do you think holidays are becoming more and more important?
+ What kind of places do you want to travel to?
+ Do you prefer traveling alone or in a group?
-Shopping:
+ Are there many shops near your house?
+ bạn thích mua thứ gì đó ở shop hay center?
- Có nhiều trung tâm hoặc cửa hàng trên đường không?
- Do you like going to a supermarket or a store?
- Bạn thích trung tâm mua sắm nào ở vietnam? Tại sao?
Part 2: Describe a person that you see regularly on social media or media?
Follow-up: Bạn có muốn gặp người đó không?
Part3: - Bạn nghĩ trẻ em hoặc người già hoặc tất cả mọi người có thể học được gì ở mạng xã hội
- Bạn nghĩ các ứng dụng như YouTube, Facebook có tốt cho trẻ em? Tại sao?
- Sinh viên có nên sử dụng mạng xã hội cho việc học?
- Bạn có thường đánh rơi vật gì không?
- Nếu bạn thấy gì đó trên đường như: wallet, money, phone bạn có lấy chúng không? Tại sao?
Writing:
Task 1: Pie charts ( 3 hình ) về số lượng, %, total của new car in Australia
Task 2:
- Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or not?
Chúc mọi người thi tốt


...