REVIEW ĐỀ BC Metropole 12-02-2022

Super Admin

[LISTENING]
- Section 1: Giống như CAM, dạng ONE WORD ONLY về một nơi nghỉ dưỡng, điền các từ như địa điểm, nơi vui chơi, giá phòng, tiện ích mỗi phòng,..
- Section 2: MCQs & NO MORE THAN 2 WORDS về policy của 1 công ty
- Section 3: MCQs & Flowchart về Australian Wetlands. Các câu MCQs khá ngắn, flowchart synonym cũng không quá khó để nhận ra
- Section 4: ONE WORD ONLY & MCQs & NO MORE THAN TWO WORDS về Marsh.
[READING]
- Passage 1 T/F/NG & TWO WORDS & ONE WORD về những loài vật thời xưa
- Passage 2 Matching headings & điền tên researchers với kết quả của họ & ONE WORD về emotions.
- Passage 3: MCQs & Y/N/NG & Complete sentences & 1 câu cuối hỏi về ý chính cả bài về cách đọc sách và tiếp thu của trẻ em
[WRITING]
- Task 1: map của 1 trung tâm vào năm 2010 và thay đổi vào năm 2025
- Task 2: xu hướng của con người hiện nay có thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Lí do của xu hướng đó là gì và có những cách nào để khuyến khích nhiều người thực hiện việc này hơn
=> Mong review này hữu ích với mọi người ?❤️


...