Review đề BC ngày 12-11-2021

Super Admin

Writing:
Task 1:
The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Task 2: Nowadays, sports is a big business with high earnings for professional sports people and companies involved both financially and other ways. Is this a positive or negative development for sports?
https://ieltsonlinetests.com/ielts-mock-test-2021...
Bài mẫu ở link: https://docs.google.com/.../1NS.../edit#

HÒN ĐÁ HUYỀN THOẠI ĐÃ QUAY LẠI !!!

Bạn nào thi ngày hôm qua 12/11/2021 khi nhìn vào đề thấy hình này chắc hẳn sẽ thấy nhiều cảm xúc!!!
Vậy là đề huyền đá đã tiếp tục quay lại vào cuối năm 2021 (Thực ra đầu năm nay nó cũng ra lại vài lần rồi)
Bao giờ sẽ đến bài cây cầu, con ngựa, khinh khí cầu... ?
Bạn nào đã nghiên cứu kỹ tập giải các đề process chết chóc sau thì vẫn yên tâm nếu gặp khi thi nhé:
https://drive.google.com/.../1UoU9zfQpa9ugxyzv65RcxD.../view
Credit: IELTS Ngọc Bách


...