REVIEW đề Paper-based BC 19-03-2022

Super Admin

**LISTENING**:
* Part 1: Nói về dịch vụ tìm đồ thất lạc, 1 ông gọi điện đến ga tàu để tìm đồ bị mất.
* Part 2: Nói về quy hoạch vùng Wrestbook. Có mcq và điền map.
* Part 3: Nói về cuộc trò chuyện giữa 1 student và giảng viên về 1 study liên quan đến các siêu thị, lại có mcq và chọn các chữ cái (A-F gì đó) để điền vào đặc tính của 1 số siêu thị (yếu tố làm nên sự thành công của các siêu thị đó).
* Part 4: Vai trò của các hoạt động liên quan đến đóng kịch đối với sự phát triển của trẻ em.
**READING**:
* Part 1: Sự biến mất của người Vikings ở Greenland (có T/F/NG và điền ONE WORD)
* Part 2: Nói về deprivation of sleep, caffein,... (mqc,... khum nhớ trời ơii)
* Part 3: Nói về memory, cụ thể là có 1 số experiment về việc xác định khả năng ghi nhớ của 2 nhóm người (strategic với natural gì đó) với việc 1 số người có khả năng ghi nhớ thứ tự decks bị xáo trộn chỉ trong thời gian ngắn...
**WRITING:**
Task 1: Line
Task 2: Some people believe that school should teach foreign language for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?


...