Review đề thi thật IELTS reading ngày 12-12-2020

Super Admin

Đề thi Reading hôm nay sử dụng lại một bài trong bộ IELTS Cambridge.
Theo đánh giá của mình độ khó của đề Reading hôm nay khá cao, các bạn nên tham khảo và làm test trước.
-----
Đáp án:
27. B
28. C
29. H
30. G
31. E
32. D
33. A
34. bee-keeping
35. life cycles
36. droughts
37. C
38. D
39. D
40. D


...