Review IDP ngày 25-1-2022

Super Admin

SPEAKING
Phần 1
Are you working or studying?
Thích chụp hình không ? Gia đình có hay chụp với nhau ?
Bao lâu đi chụp hình ?
Có hay xem đi xem lại một bộ phim ?
Phần 2
Describe the house or an apartment you would like to have in the future.
Describe it look like
The special your house
1 ý nữa mà tự nhiên quên ngang xương
Phần 3
Người Việt có mong muốn có một căn nhà không ?
Nêu điểm lợi việc thuê nhà ?
Nêu điểm hại việc thuê nhà ?
LISTENING
Phần 1
Đọc nhanh hơn cam 16 cỡ 1.25.
Phần 2
Đọc ổn áp nghe được multiple choice, có bản đồ map, có bốn hướng NEWS
Phần 3
Đối thoại giữa hai người. Cái nào gây sự hứng thú của hai người ? Có đáp án tick xanh chọn người nữ, người nam, hoặc cả hai. Phần sau là trắc nghiệm tiếp.
Phần 4 về history xe đạp, nhanh vừa, nhưng không để ý kĩ là miss luôn.
READING
Phần 1
Yes, No, NG và điền từ. Đại loại về một phát minh của ông gì đó dành cho blind students. Xong phát minh đó không được công nhận. R sau này ổng chết thì lại được người ta tin tưởng.
Phần 2
Gì có fabric rồi garment. Có list of heading, điền chỗ trống, đọc câu trả lời chọn hai đáp án.
Phần 3
Về oil beach damage. Lại vẫn Yes No NG, điền từ, trắc nghiệm 6 câu.
WRITING
Task 1
The computer owned by the household in Europe from 1997 to 2011. Line chat so sánh 4 cái computer của các hộ gia đình: no computer, one computer, two computer, three or more computer.
Task 2
Peope have to balance the work and part of their live, but less people could achieve it.
Tell the problems.
Way to solve the problems.
Chúc mọi người thi tốt ☘️?


...