Review IELTS Computer-based AMES Lò Đúc 23-12

Super Admin

Speaking:
• Part 1: đang đi làm hay đang là học sinh ? Có thích công việc hiện tại không ? Có dự định thay đổi công việc trong tương lai không ? Có dùng nhiều apps trên điện thoại không ? App gần đây cài đặt là app gì ?

• Part 2: favorite book

• Part 3: thể loại sách nào phổ biến với ng Việt ? Gu sách của người trẻ và già có khác nhau không ? Boys và girls thì ai đọc sách nhiều hơn ?

Listening: chịu không nhớ được nhưng tốc độ như Cam 16 mà nó ko bị rè rè như Cam nên nghe dễ hơn.

Reading:

Part 1: về palm cultivation / TFNG, điền từ

Part 2: When the Tulip Bubble Burst
https://mini-ielts.com/.../when-the-tulip-bubble-burst
(nhưng câu hỏi và 1 số từ trong text đã được sửa chứ không giống hệt)

Part 3: về IT / TFNG, complete sentence, MCQ

Writing:

Task1: The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007 summarize the information by selecting main features etc.

Task 2: Mobile phones and the Internet are very useful for old people. However, this section of population is the fewer users of mobile phones and the Internet. In what ways can mobile phones and the Internet be useful to the old people? How can the old people be encouraged to use this new technology?
Link tổng hợp: https://docs.google.com/.../10vUogVmMXJBfV5ySI0H6.../edit...


...