Review IELTS ngày 5-1-2022 IDP Mạc Đĩnh Chi Quận 1

Super Admin

1/ Listening
Part 1: Thông tin cá nhân của 1 cô đi làm hay gì đó có điền sdt, địa chỉ (điền 1 từ) - khá đơn giản
Part 2: Trắc nghiệm business (5c), map hơi trick
Part 3: Trắc nghiệm về 2 học sinh
Part 3: Điền 1 từ (food)
2/ Reading
Pass 1: Khủng long (6c - true false) - điền từ (1 từ, tầm 5c) khá ok
Pass 2: Sport Matching headings, điền 1 từ ( 1 từ - 2 câu ), khá khó
Pass 3: Detective trắc nghiệm, nối ý (phần này hơi lạ chưa gặp trong Cam bao giờ, yes no
3/ Writing:
Task 1: Map sự thay đổi về thị trấn ven biển (thì quá khứ từ 1950-2007) thay đổi khá nhiều hầu như chỉ có giữ nguyên con đường còn lại thay đổi hết
Task 2: Despite the increased access to education, a significant number of
Adults cannot read or write. In what way ..... disadvantages and what action should
governments take?
3/ Speaking:
Part 1:
? Hometown
Where are u from ?
A famous thing in your hometown ?
History of hometown ?
Study history in secondary school ?
? Website
Which web do u often use ?
What changes compared to the past ?
Why do u like ?
Part 2 : Describe a famous city
Follow-up: bạn có muốn giới thiệu thành phố này cho bạn bè k ?
Part 3 :
1/ Du khách thích du lịch ở những nơi lịch sử hay hiện đại ?
2/ Du khách làm gì khi du lịch ?
3/ Làm s thu hút khách du lịch ?
4/ Thuận lợi khi thu hút được khách du lịch ?
5/ Bất lợi khi thu hút khách du lịch ?


...